Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти
 
Спеціальності
 
Лісове господарство
 
Садово-паркове господарство
 
Агроінженерія
 
Робітничи професії
 
Лісоруб
 
Флорист
 
Тракторист-машиніст сільськогосподарьського (лісогосподарського) виробництва
 
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
 
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
 
Приймальна комісія
 
Освітні центри:"КРИМ-Україна" і "ДОНБАС-Україна"
 
Правила прийому
 
Оголошення про прийом
 
Вартість навчання
 
Документи для вступу
 
Інформація вступникам
 
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)
Розклад занять
 
Оформлення текстової та графічної навчальної документації
 
Склад студентської ради
 
Студентське самоврядування
 
Органiзацiя освiтнього процесу в умовах пандемii
Графік навчального процесу
 
Порядок виконання та зарахування контрольних робiт
 
Завдання до виконання контрольних робiт
Працевлаштування
 
Наші випускники
 
Зустрічі
Запобігання та виявлення корупції
 
Контакти
 
Доступ до публічної інформації
 
Охорона праці та цівільний захист
 
Календар знаменних і пам'ятних дат на 2020 - 2021 навчальний рік
Сторінка психологічної служби коледжу

Лісового та садово-паркового господарства

Провідна циклова  комісія з підготовки фахівців спеціальностей «Лісове господарство» та «Садово-паркове господарство». Викладачі комісії  при викладанні дисциплін ефективно використовують інтерактивні методи навчання, сучасні технічні засоби навчання (ТЗН), різноманітні форми самостійної роботи студентів.

Викладачі комісії працюють за принципом: «Навчати, творити, примножувати, зберігати»

Циклова комісія лісового та садово-паркового господарства працює над такими проблемами:

 • запровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу, які максимально відповідають вимогам організації навчального процесу;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності;
 • робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості;
 • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
 • робота по підвищенню рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

 

Принципи освітньої діяльності комісії:

 • науковість і ефективність навчально-виховного процесу на основі сучасних педагогічних технологій;
 • демократизм і гуманізм навчального процесу;
 • раціональність та доцільність форм і методів навчання;
 • диференціація та індивідуалізація навчання та виховання;
 • творчий пошук резервів, джерел удосконалення навчально-виховного процесу;
 • етичність та повага до особистості.

 

Викладацький склад циклової комісії лісового та садово-паркового господарства

 
 
 
 
Охременко Євгеній Леонідович
голова циклової комісії лісового та садово-паркового господарства, спеціаліст вищої категорії

Педагогічний стаж: 10 роки
Викладає дисципліни: Проектування об’єктів зеленого будівництва, Геодезія
e-mail: jekaohrem@gmail.com
 

Проблема над якою працює: Формування творчого мислення студентів, на заняттях з «Проєктування об’єктів зеленого будівництва»

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Борисенко Владислава Олександрівна
заступника директора з навчальної роботи, спеціаліст другої категорії

Педагогічний стаж: 5 років
Викладає дисципліни: Лісові культури і лісомеліорація
e-mail: vladislavaborisenko8@gmail.com
 

Проблема над якою працює: Степове лісорозведення на сучасному етапі.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Іноземцев Денис Юрійович
завідувач навчально-виробничої практики, спеціаліст вищої категорії, викладач - методист

Педагогічний стаж: 15 роки
Викладає дисципліни: Організація робіт в садово-парковому будівництві та господарстві, Дендрологія, Інформаційні системи в ландшафтному дизайні
e-mail: inozemcev220@gmail.com
 

Проблема над якою працює: Втілення практичних навичок у створенні проекту реконструкції озеленення та благоустрою території навчального закладу

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Островська Наталя Василівна
заступник голови циклової комісії лісового та садово-паркового господарства, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії

Педагогічний стаж: 35 років
Викладає дисципліни: Лісівництво
e-mail: ostrovskanatavas@gmail.com
 

Проблема над якою працює:  Формування професійної якості майбутніх молодших спеціалістів в процесі вивчення дисципліни Лісівництво

 

 


 
 
 
 
Іноземцева Оксана Миколаївна
заступник голови циклової комісії лісового та садово-паркового господарства, спеціаліст вищої категорії

Педагогічний стаж: 12 років
Викладає дисципліни: Ландшафтна архітектура, Дендрологія, Лісознавство та рекреаційне лісівництво, Грунтознавство з основами землеробства
e-mail: inozemceva_oksana@ukr.net
 

Проблема над якою працює:  Родючість ґрунту і заходи її підвищення.

 

 

 


 
 
 
 
Нікітченко Тетяна Анатоліївна
спеціаліст вищої категорії

Педагогічний стаж: 25 роки
Викладає дисципліни: Лісозахист, Охорона природи
e-mail: nikitchenkota@iua
 

Проблема над якою працює:  Вивчення птахів Великоанадольського лісу, та їх роль у біологічному методі захисту рослин.

 

 

 


 
 
 
 
Плахтій Ольга Юріївна
спеціаліст першої категорії

Педагогічний стаж: 15 років
Викладає дисципліни: Ботаніка, Деревинознавство і лісове товарознавство
e-mail: olga_plahtiy@ukr.net

 

Проблема над якою працює: Застосування інноваційних технологій для підвищення успішності студентів на заняттях з дисципліни Деревинознавство і лісове товарознавство.

 

 

 

 


 
 
 
 
Помогаєв Олександр Іванович
спеціаліст другої категорії

Педагогічний стаж: 15 років
Викладає дисципліни: Лісова таксація і лісовпорядкування, Лісомисливське господарство, Основи екології
e-mail: aleksandr.pomogaev@ukr.net
 

Проблема над якою працює:  Застосування інноваційних технологій на заняттях з дисципліни Лісова таксація і лісовпорядкування

 

 

 

 

 
   
  Унікальність учбовому закладу придає те, що він розташований серед рукотворного лісу, краса і чистота повітря якого привабили будівництво об’єкту для...  
 
    © 2021 ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ ВІКТОРА ЄГОРОВИЧА ФОН ГРАФФА
Усi права захищенi
Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти