Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти
 
Спеціальності
 
Лісове господарство
 
Садово-паркове господарство
 
Агроінженерія
 
Робітничи професії
 
Лісоруб
 
Флорист
 
Тракторист-машиніст сільськогосподарьського (лісогосподарського) виробництва
 
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
 
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
 
Приймальна комісія
 
Освітні центри:"КРИМ-Україна" і "ДОНБАС-Україна"
 
Правила прийому
 
Оголошення про прийом
 
Вартість навчання
 
Документи для вступу
 
Інформація вступникам
 
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)
Розклад занять
 
Оформлення текстової та графічної навчальної документації
 
Склад студентської ради
 
Студентське самоврядування
 
Органiзацiя освiтнього процесу в умовах пандемii
Графік навчального процесу
 
Порядок виконання та зарахування контрольних робiт
 
Завдання до виконання контрольних робiт
Працевлаштування
 
Наші випускники
 
Зустрічі
Запобігання та виявлення корупції
 
Контакти
 
Доступ до публічної інформації
 
Охорона праці та цівільний захист
 
Календар знаменних і пам'ятних дат на 2020 - 2021 навчальний рік
Сторінка психологічної служби коледжу

Кадровий склад

Кадровому забезпеченню навчально-виховного процесу в коледжі приділяється постійна увага. Система роботи з підбору кадрів, підвищення їхньої кваліфікації базується на дотриманні принципів конкурсного відбору, поєднання досвіду та молодості серед педагогічних та керівних працівників, створення умов для професійного росту, підвищення ділової компетенції та кваліфікації.

Формування кадрового складу працівників коледжу, підвищення їхньої кваліфікації здійснюється на підставі чинного законодавства  України про працю, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», положення «Про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності», «Положення про атестацію педагогічних працівників Великоанадольського лісового коледжу».

Комплектація коледжу кадрами викладачів посідає важливе місце і здійснюється шляхом відбору із числа осіб, які мають відповідну вищу освіту, а для викладачів спеціальних дисциплін  –  і досвід роботи за фахом на підприємствах.

Кваліфікаційні вимоги до викладачів визначаються на основі кваліфікаційних характеристик, посадових інструкцій та посадових вимог, які відповідають особливостям роботи коледжу.

Базова освіта викладачів відповідає дисципліні викладання. Якісний рівень викладачів дисциплін відповідає рівню акредитації коледжу. Обсяг навчальних, методичних, організаційних обов’язків викладача в облікових годинах планується на підставі відповідних нормативних документів про вищу освіту.

Формування педагогічного колективу здійснюється відповідно до діючого законодавства з урахуванням фахової освіти та володіння державною мовою.

За  кваліфікаційними  категоріями   характеристика   викладацького   складу наступна:

- спеціаліст вищої категорії – 12 (38,7%);                      

- спеціаліст першої категорії – 12 (38,7%);                   

- спеціаліст другої категорії – 3 (9,7%);                     

- спеціаліст – 4  (12,9%).

В тому числі 6 викладачів  мають педагогічне звання «викладач-методист».

Відповідно до Закону України «Про освіту» та з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної  фахової та загальної освіти, якості роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці викладачів в коледжі проводиться раз в п’ять років атестація педагогічних працівників, що  здійснюється   згідно «Положення про атестацію педагогічних працівників  Великоанадольського лісового коледжу».

Середній вік викладацького складу - 42 роки.

З метою вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, технологіями і перспективами їхнього розвитку,  розробки та поновлення методичних матеріалів, призначених для використання в навчальному процесі, викладачі раз в п’ять років підвищують кваліфікацію на факультетах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Підвищення кваліфікації викладачів проводиться згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації, затвердженим директором коледжу. За останні п’ять років підвищення кваліфікації пройшов увесь викладацький  склад спеціальності, що акредитується.

Крім того, в коледжі викладачі підвищують свою педагогічну майстерність та ділову кваліфікацію у відповідності  з індивідуальними планами роботи. Самоосвіті викладачів  сприяють  участь  у   роботі галузевих та обласних методичних об’єднань,  обмін досвідом   роботи у коледжі, а саме: проведення відкритих занять, взаємовідвідування  занять, написання методичних розробок, рефератів, доповідей з наступним  виступом  на психолого-педагогічних семінарах, засіданнях циклових комісій, педагогічних читаннях.

Молодим викладачам, які поповнили колектив за останні три роки, надається допомога методистом та наставниками школи молодого викладача. Під керівництвом більш досвідчених колег вони проводять відкриті заняття, позаурочні заходи. Результати їх роботи аналізуються на засіданнях циклових комісій.

 
   
  Унікальність учбовому закладу придає те, що він розташований серед рукотворного лісу, краса і чистота повітря якого привабили будівництво об’єкту для...  
 
    © 2021 ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ ВІКТОРА ЄГОРОВИЧА ФОН ГРАФФА
Усi права захищенi
Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти