Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти
 
Спеціальності
 
Лісове господарство
 
Садово-паркове господарство
 
Агроінженерія
 
Робітничи професії
 
Лісоруб
 
Флорист
 
Тракторист-машиніст сільськогосподарьського (лісогосподарського) виробництва
 
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
 
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
 
Приймальна комісія
 
Освітні центри:"КРИМ-Україна" і "ДОНБАС-Україна"
 
Правила прийому
 
Оголошення про прийом
 
Вартість навчання
 
Документи для вступу
 
Інформація вступникам
 
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)
Розклад занять
 
Оформлення текстової та графічної навчальної документації
 
Склад студентської ради
 
Студентське самоврядування
 
Органiзацiя освiтнього процесу в умовах пандемii
Графік навчального процесу
 
Порядок виконання та зарахування контрольних робiт
 
Завдання до виконання контрольних робiт
Працевлаштування
 
Наші випускники
 
Зустрічі
Запобігання та виявлення корупції
 
Контакти
 
Доступ до публічної інформації
 
Охорона праці та цівільний захист
 
Календар знаменних і пам'ятних дат на 2020 - 2021 навчальний рік
Сторінка психологічної служби коледжу

Загальна характеристика

Великоанадольський лісовий коледж має більш як 170 – річну історію і є одним з найстаріших навчальних закладів України.

З 1842 р. до 1866 р. – це школа лісників, яка складалася із 3 – х класів з 3 – річним терміном навчання.

У 1922 році школу лісників реорганізовано в професійну лісну школу, яка проіснувала до 1929 року.

У 1929 році професійну лісну школу перетворено в лісний технікум.

У 2005 році згідно наказу Державного комітету лісового господарства України № 487 – К від 11.11.2005 року Великоанадольський лісний технікум було реорганізовано шляхом перетворення його в Великоанадольський лісовий коледж.

Великоанадольський лісовий коледж державний вищий навчальний заклад I рівня акредитації, підпорядкований Мінісерству освіти і науки, молоді та спорту України, який проводить освітню діяльність, пов’язану із здобуванням вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 5.09010301 «Лісове господарство», 5.09010303 «Зелене будівництво і садово – паркове господарство», 5.10010203 «Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу» і має відповідний рівень кадрового і матеріально-технічне забезпечення.

Основним напрямом діяльності коледжу є підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для такої галузі народного господарства, як лісогосподарське виробництво.

Коледж здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Указів, розпоряджень Президента України, Наказів Міністерства освіти і науки та Державного агентства лісових ресурсів України, Закону України “ Про вищу освіту ”, власного Статуту та іншими нормативними актами.

Основними завданнями педагогічного колективу навчального закладу є підготовка висококваліфікованих фахівців, адаптованих до сучасних ринкових умов ведення господарської діяльності, що володіють сучасними технікою та технологіями, спроможними успішно вирішувати практичні завдання на виробництві. Для виконання поставленого завдання педагогічний колектив постійно перебуває в творчому пошуку, направленому на вдосконалення навчально-виховного процесу.

 
   
  Унікальність учбовому закладу придає те, що він розташований серед рукотворного лісу, краса і чистота повітря якого привабили будівництво об’єкту для...  
 
    © 2021 ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ ВІКТОРА ЄГОРОВИЧА ФОН ГРАФФА
Усi права захищенi
Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти