Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти
 
Спеціальності
 
Лісове господарство
 
Садово-паркове господарство
 
Агроінженерія
 
Робітничи професії
 
Лісоруб
 
Флорист
 
Тракторист-машиніст сільськогосподарьського (лісогосподарського) виробництва
 
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
 
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
 
Приймальна комісія
 
Освітні центри:"КРИМ-Україна" і "ДОНБАС-Україна"
 
Правила прийому
 
Оголошення про прийом
 
Вартість навчання
 
Документи для вступу
 
Інформація вступникам
 
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)
Розклад занять
 
Оформлення текстової та графічної навчальної документації
 
Склад студентської ради
 
Студентське самоврядування
 
Органiзацiя освiтнього процесу в умовах пандемii
Графік навчального процесу
 
Порядок виконання та зарахування контрольних робiт
 
Завдання до виконання контрольних робiт
Працевлаштування
 
Наші випускники
 
Зустрічі
Запобігання та виявлення корупції
 
Контакти
 
Доступ до публічної інформації
 
Охорона праці та цівільний захист
 
Календар знаменних і пам'ятних дат на 2020 - 2021 навчальний рік
Сторінка психологічної служби коледжу

Лісоруб

 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
навчального закладу
 
 
1. Професія6141 Лісоруб
                            (код, назва професії)
 
2. Кваліфікація2 розряд
                             (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)
 
3. Кваліфікаційні  вимоги
 
Повинен знати: правила прибирання відходів та очищення площадок від снігу, правила пожежної безпеки; умовну сигналізацію; прийоми колення і розпилювання дров вручну; основні породи дерев; розміри дров і порядок їх укладання; інструмент і правила користування ним.
 
Повинен уміти: очищувати площадки від кори, обрізків, сміття та снігу для поділу деревини. Очищувати штабелі від снігу. Прибирати відходи при поділі круглого лісу, пеньків на осмол, шпалопилянні та на інших роботах. Відносити, відвозити відходи у відведене місце, укладати в купи і спалювати їх. Подавати сигнали при спусканні деревини з гір. Колоти дрова і кряжі вручну із застосуванням клинків, кувалди та інших пристроїв. Розпилювати дрова ручними пилками. Перевозити, сортувати й укладати дрова. Виконувати інші лісозаготівельні роботи під керівництвом лісоруба вищої кваліфікації.
 
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення  природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати основи інформаційних технологій;
ж) робітники, робота яких пов’язана з виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та отруйних речовин, обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування, або зайняті на інших роботах, для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, у тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничому травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.
 
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
 
6. Сфера професійного використання випускника:
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги. Лісозаготівлі.
 
7. Специфічні вимоги:
7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.
7.2. Стать: чоловіча.
7.3. Медичні обмеження.
 
1. Професія6141 Лісоруб
                            (код, назва професії)
 
2. Кваліфікація –     3 розряд
                             (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)
 
3. Кваліфікаційні  вимоги
Повинен знати: правила вирубування чагарнику, розчищення снігу навколо дерев і збирання осмолу; правила і прийоми обрубування гілля; правила і методи раціонального колення дров ручним і механізованим способами і складання в купи заготовок; конструкцію, правила експлуатації та технічного обслуговування механізованого і ручного інструменту; правила утримування, заточування і правлення лісорубного інструменту; правила заточування ручного корувального інструменту; технічні умови і стандарти на лісоматеріали; вимоги до якості корування лісоматеріалів згідно зі стандартами; вади і властивості деревини; правила пожежної безпеки.
 
Повинен уміти: обрубувати сокирою гілля й вершини звалених дерев на лісосіці. Вирубувати чагарник і розчищати сніг навколо дерев перед звалюванням. Очищати лісосіку від порубочних решток після зимової заготівлі лісу. Вирубувати пошкоджений при звалюванні лісу підріст та підлісок. Заготовляти деревну зелень у процесі обрубування гілля. Збирати в купи й вали обрубане гілля, вирубаний підріст  та підлісок разом з обрубуванням гілля вручну і спалювати їх. Збирати в купи, вали і спалювати порубочні рештки. Виготовляти пакети з паперу крафт або паперових мішків для розфасування амоніту, патронувати амоніт у пакети. Охороняти небезпечну зону під час проведення вибухових робіт. Складати у купи пеньки після корчування. Складати в штабелі довгоття і укладати короткомірні й колоті сортименти, дрова та інші заготовки у стоси. Утримувати лісорубний інструмент у справному стані, заточувати і правити його. Провадити поперечне розпилювання, поділ при попередній розмітці на круглопильних верстатах довгоття на короткомірні сортименти за заданими розмірами і сортиментами згідно зі стандартами. Стежити за справністю верстата, замінювати пилки. Корувати круглий ліс, пиломатеріали, бруски, обапіл, докоровувати шпали ручним корувальним інструментом. Колоти дрова, кряжі, чурбаки, баланси, осмол на механічних колунах всіх типів. Перевозити, сортувати і укладати продукцію. Розпилювати дрова на пилках із механічним або електричним приводом. Пускати й зупиняти механічний колун і пилку. Регулювати, провадити поточний ремонт механічного колуна і привідної пилки. Заточувати і правити ручний інструмент.
 
 
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення  природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати основи інформаційних технологій;
ж) робітники, робота яких пов’язана з виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та отруйних речовин, обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування, або зайняті на інших роботах, для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, у тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничому травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.
 
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
 Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Лісоруб»  2-го розряду:
-   за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
-       за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією «Лісоруб» 2-го розряду не менше 1 року.
 
6. Сфера професійного використання випускника
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги. Лісозаготівлі.
 
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.
років.
7.2. Стать:  чоловіча.
7.3. Медичні обмеження.
 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
 
1. Професія6141 Лісоруб
                            (код, назва професії)
 
2. Кваліфікація –     4 розряд
                             (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)
 
3. Кваліфікаційні  вимоги
 
Повинен знати: конструкцію бензиномоторних і електромоторних пилок, гілкорізок, кущорізів, правила їх  експлуатації, точіння  ланцюгів пилок і ножів; правила підготовки робочого місця до звалювання дерев, заготівлі хмизу, технічні умови і стандарти на лісоматеріали; основні знання про деревні породи; конструкцію круглопильного верстата; правила регулювання й налагодження механізмів верстата і пристрою; правила звалювання дерев, поздовжнього розпилювання колод; правила заточування і правлення ручних пилок.
 
Повинен уміти: спилювати пеньки урівень із землею, заготовляти хмиз із дрібного лісу й чагарнику бензиномоторною пилкою. Готувати робоче місце навколо дерев перед звалюванням. Допомагати лісорубові 6 розряду під час звалювання дерев у випадках, передбачених правилами охорони праці. Обрізувати гілля й вершини бензиномоторними або  електромоторними ланцюговими пилками чи гілкорізками. Зрізати пошкоджені під час звалювання підріст і підлісок, збирати в купи і вали зрізані гілля, вершини, підріст, підлісок і складати їх разом із одночасним обрізуванням гілля моторними пилками або гілкорізками. Спилювати молоді дерева і чагарник кущорізом. Готувати паливну суміш і заправляти нею бензиномоторні пилки, гілкорізки та кущоріз. Розмічати і провадити поперечне розпилювання та поділ на круглопильних верстатах довгомірних сортиментів на короткомірні   за заданими розмірами згідно зі стандартами. Стежити за справністю верстата. Замінювати пилки. Звалювати дерева ручними пилками. Розмічати і провадити поздовжнє розпилювання колод вручну на бруси й дошки. Утримувати пилки, гілкорізки, кущорізи і ланцюги пилок у технічно-справному стані. Провадити поточний ремонт пилок,  гілкорізок, кущорізів і кабеля пилки. Заточувати і правити ручні пилки.
 
4. Загальнопрофесійні вимоги
 Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення  природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати основи інформаційних технологій;
    ж) робітники, робота яких пов’язана з виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та отруйних речовин, обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування, або зайняті на інших роботах, для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, у тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничому травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.
 
 5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Лісоруб» 3-го розряду:
 - за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
-    за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією «Лісоруб» 3-го розряду не менше 1 року.
 
6. Сфера професійного використання випускника
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги. Лісозаготівлі.
 
7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.
7.2. Стать: чоловіча.
7.3. Медичні обмеження
 
1. Професія6141 Лісоруб
                            (код, назва професії)
 
2. Кваліфікація5 розряд
                             (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)
 
3. Кваліфікаційні  вимоги
 
Повинен знати: вади і властивості деревини; технічні вимоги до заготовлюваних сортиментів; стандарти і технічні умови на них; способи раціонального поділу хлистів на сортименти; конструкцію і правильне проведення поточного ремонту інструменту.
 
Повинен уміти: розкряжовувати бензиномоторними або електромоторними ланцюговими пилками або пилками інших конструкцій хлисти і колоди на круглі сортименти згідно зі стандартами з урахуванням максимального виходу ділових сортиментів у лісі та на нижніх складах. Розмічувати й розпилювати кряжі (колоди) електро-, бензиномоторними пилками і моторними пилками інших конструкцій на чурбаки для вироблення фанери, рудникового стояка, сірників, лижних, ложових заготовок, балансу та інших сортиментів. Розпилювати осмол, ялинові й дубові пеньки  та відходи лісозаготівель бензино- або електромоторними пилками, розмічати й розкряжовувати пневий осмол на слешерних механізмах. Встановлювати і замінювати пилки і ланцюги пилок. Утримувати в технічно справному стані і правильно експлуатувати пилки, ланцюги пилок, робочий кабель, провадити поточний ремонт пилок.
 
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення  природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати основи інформаційних технологій;
    ж) робітники, робота яких пов’язана з виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та отруйних речовин, обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування, або зайняті на інших роботах, для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, у тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничому травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.
 
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Лісоруб» 4-го розряду:
 - за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах  ІІІ атестаційного рівня без вимог до стажу роботи;
-    за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією «Лісоруб»              4-го розряду не менше 1 року.
 
6. Сфера професійного використання випускника:
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги. Лісозаготівлі.
 
7. Специфічні вимоги:
7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.
7.2. Стать: чоловіча.
7.3. Медичні обмеження.
 
1. Професія6141 Лісоруб
                            (код, назва професії)
 
2. Кваліфікація6 розряд
                             (рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)
 
3. Кваліфікаційні  вимоги
 
Повинен знати: конструкцію, правила експлуатації моторної пилки, двигуна і звалювального гідравлічного клина; схеми організації механізованої розробки лісосік; правила розробки лісосік; раціональні прийоми під час виконання комплексу робіт на звалюванні дерев, обрізуванні гілля, розмічуванні й розкряжуванні хлистів, складанні в купи сортиментів; стандарти і технічні умови на лісоматеріали, правила заточування ланцюгів пилки.
 
Повинен уміти: звалювати дерева, в тому числі сухостійні та інші небезпечні дерева, бензино- і електромоторними пилками відповідно до встановлених правил.  Спилювати дерева і пеньки урівень із землею під час виконання підготовчих робіт на прокладанні трелювальних волоків, лісовозних вусів до лісосік, улаштуванні лісонавантажувальних пунктів і верхніх лісопромислових складів. Виконувати за допомогою бензиномоторних пилок комплекс лісосічних робіт: одиночне звалювання дерев, обрізування гілля, розмічування, розкряжування хлистів та складання сортиментів у штабелі. Утримувати пилку, ланцюги пилки, звалювальний гідравлічний клин та інший допоміжний інструмент у технічно справному стані.  Виконувати поточний ремонт і техобслуговування пилки та звалювального гідроклина, замінювати ланцюги пилки, очищувати, змащувати і заправляти пилку. Готувати робоче місце біля дерева, що спилюється, у разі одиночного звалювання.
 
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення  природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати основи інформаційних технологій;
    ж) робітники, робота яких пов’язана з виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та отруйних речовин, обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування, або зайняті на інших роботах, для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, у тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничому травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.
 
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Лісоруб» 5-го розряду:
- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією «Лісоруб» 5-го  розряду не менше 1 року.
 
6. Сфера професійного використання випускника:
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги. Лісозаготівлі.
 
7. Специфічні вимоги:
7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.
7.2. Стать: чоловіча.
7.3. Медичні обмеження.
 
   
  Унікальність учбовому закладу придає те, що він розташований серед рукотворного лісу, краса і чистота повітря якого привабили будівництво об’єкту для...  
 
    © 2021 ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ ВІКТОРА ЄГОРОВИЧА ФОН ГРАФФА
Усi права захищенi
Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти