Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти
 
Спеціальності
 
Лісове господарство
 
Садово-паркове господарство
 
Агроінженерія
 
Робітничи професії
 
Лісоруб
 
Флорист
 
Тракторист-машиніст сільськогосподарьського (лісогосподарського) виробництва
 
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
 
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
 
Приймальна комісія
 
Освітні центри:"КРИМ-Україна" і "ДОНБАС-Україна"
 
Правила прийому
 
Оголошення про прийом
 
Вартість навчання
 
Документи для вступу
 
Інформація вступникам
 
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)
Розклад занять
 
Оформлення текстової та графічної навчальної документації
 
Склад студентської ради
 
Студентське самоврядування
 
Органiзацiя освiтнього процесу в умовах пандемii
Графік навчального процесу
 
Порядок виконання та зарахування контрольних робiт
 
Завдання до виконання контрольних робiт
Працевлаштування
 
Наші випускники
 
Зустрічі
Запобігання та виявлення корупції
 
Контакти
 
Доступ до публічної інформації
 
Охорона праці та цівільний захист
 
Календар знаменних і пам'ятних дат на 2020 - 2021 навчальний рік
Сторінка психологічної служби коледжу

Методичний кабінет

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває система навчально-методичної роботи, головною метою якої є не лише надання реальної, дієвої допомоги педагогічним кадрам у  формуванні їхньої професійної майстерності, а й активізації творчого потенціалу кожного викладача.
 
Саме методичний кабінет коледжу є центром навчальної, науково-методичної роботи з викладачами і студентами, педагогічними працівниками закладів освіти.
 
Навчально-методичною роботою керує організаційно-методична комісія на чолі з в.о. заступника директора з навчальної роботи Кривою Л.В. та методистом коледжу Дерев’янко В.І. Вона координує діяльність педагогічних працівників, які об’єднані в 5 циклових комісій та методичне об’єднання адміністрації коледжу.
 
Методична робота в коледжі - це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів,спрямованих на підвищення результативності навчально-виховного процесу,досягнення оптимальних результатів у професійній підготовці молодших специалістів.
 
Основною метою науково-методичної роботи коледжу є:
 • підвищення якості освіти студентів коледжу за допомогою використання в навчально-виховному процесі сучасних педагогічних технологій
 • професійна підготовка спеціалістів сфери лісової галузі.
 
Структура методичної роботи коледжу:
 • педагогічна рада;
 • предметні циклові комісії;
 • школа викладача-початківця;
 • школа педагогічної майстерності;
 • тижні предметних циклових комісій;
 • розширені засідання предметних циклових комісій.
 
Змістом методичної роботи в коледжі є:
 • оволодіння методичними й теоретичними основами галузі лісогосподарської науки та сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки; методикою викладання предмета та загальної культури викладача;
 • вивчення та використання на практиці сучасних досягнень науки; кращого педагогічного досвіду;
 • підготовка та проведення заходів,спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу;
 • надання викладачам допомоги в оволодінні сучасними методами викладання.
 
Завдання науково-методичної роботи в коледжі:
 
 • максимальна орієнтація кожного викладача на провадження методів і прийомів сучасних педагогічних технологій;
 • уведення в практику роботи коледжу інноваційних підходів до проблеми оцінювання рівня знань студентів;
 • особистісно орієнтована взаємодія викладача з студентами;
 • узагальнення й поширення кращого педагогічного досвіду творчих викладачів;
 • підтримка професійного становлення та розвитку викладачів-початківців.
 
Вивчення , узагальнення та росповсюдження передового педагогічного досвіду заслуховується та демонструється на:
 • відкритих заняттях та виховних заходах;
 • тематичних педрадах;
 • презентаціях інформаційно-дослідницьких проектів викладачами,які атестуються, та студентами;
 • презентаціях портфоліо педагогічного досвіду викладачів,які атестуються;
 • презентаціях портфоліо педагогічного досвіду предметних циклових комісій.
 
Актуальність методичної роботи
 
Навчально-методична робота є складовою частиною цілісного навчально - виховного процесу, в якому беруть участь керівництво, педагогічні та наукові працівники, інженерно-технічний, навчально-допоміжний, адміністративно-господарський персонал та студенти навчального закладу.
Завдання навчально-методичної роботи визначаються чинним законодавством України, яке регламентує підготовку спеціалістів відповідної кваліфікації та фаху.
Ефективність процесу підвищення професійної майстерності педагогічних працівників потребує підвищення наукової бази до її  організації. Оскільки методична робота є складним і цілісним утворенням, то основою для її організації і здійснення має бути системний підхід. Справедливим є твердження, що системний підхід – не не тільки новий крок у науці, а й новий шлях здійснення і вирішення багатьох практичних проблем, у тому числі й проблем удосконалення ефективності організації методичної роботи з педагогічними працівниками у навчальних закладах. Системне уявлення стає важливою рисою сучасного пізнання теорії і практики.
....... содержание .......
 
   
  Унікальність учбовому закладу придає те, що він розташований серед рукотворного лісу, краса і чистота повітря якого привабили будівництво об’єкту для...  
 
    © 2021 ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ ВІКТОРА ЄГОРОВИЧА ФОН ГРАФФА
Усi права захищенi
Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти