Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти
 
Спеціальності
 
Лісове господарство
 
Садово-паркове господарство
 
Агроінженерія
 
Робітничи професії
 
Лісоруб
 
Флорист
 
Тракторист-машиніст сільськогосподарьського (лісогосподарського) виробництва
 
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
 
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
 
Приймальна комісія
 
Освітні центри:"КРИМ-Україна" і "ДОНБАС-Україна"
 
Правила прийому
 
Оголошення про прийом
 
Вартість навчання
 
Документи для вступу
 
Інформація вступникам
 
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)
Розклад занять
 
Оформлення текстової та графічної навчальної документації
 
Склад студентської ради
 
Студентське самоврядування
 
Органiзацiя освiтнього процесу в умовах пандемii
Графік навчального процесу
 
Порядок виконання та зарахування контрольних робiт
 
Завдання до виконання контрольних робiт
Працевлаштування
 
Наші випускники
 
Зустрічі
Запобігання та виявлення корупції
 
Контакти
 
Доступ до публічної інформації
 
Охорона праці та цівільний захист
 
Календар знаменних і пам'ятних дат на 2020 - 2021 навчальний рік
Сторінка психологічної служби коледжу

Освітні центри: КРИМ-Україна і ДОНБАС-Україна

Прийом для здобуття вищої або фахової передвищої освіти
 
1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої або повної загальної середньої освіти.
 
Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої освіти на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб.
 
2. Правила прийому відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року N 1274, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за N 1225/35508, та Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року N 1342, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2020 року за N 1235/35518 (далі - Умови прийому), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою (педагогічною) радою як додаток до правил прийому до цього закладу вищої або фахової передвищої освіти (далі - Правила прийому).
 
3. Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи:
 
заява;
 
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років (за бажанням);
 
довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
 
документа, що посвідчує особу, а за його відсутності - свідоцтво про народження.
 
У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованих територіях України, підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце проживання на відповідних територіях;
 
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 
документ про освіту державного зразка та додаток до нього;
 
довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього), яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.
 
4. Документи від заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) за кошти державного бюджету приймаються в два етапи:
 
до 12:00 години 20 липня, вступні іспити проводяться до 21 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 20 липня а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 23 липня;
 
до 12:00 години 20 вересня, вступні іспити проводяться до 21 вересня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше не пізніше 12:00 години 22 вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 24 вересня.
 
Документи від заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються в два етапи:
 
до 18:00 години 13 липня, вступні іспити проводяться до 24 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 27 липня, а зарахування проводиться не пізніше 18:00 години 31 липня;
 
до 12:00 години 20 вересня, вступні іспити проводяться до 21 вересня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше не пізніше 12:00 години 22 вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 24 вересня.
 
Документи від заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються в два етапи:
 
до 18:00 години 26 липня, вступні іспити проводяться до 02 серпня включно, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 05 серпня, а зарахування проводиться не пізніше 12:00 години 07 серпня;
 
до 12:00 години 20 вересня, вступні іспити проводяться до 21 вересня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 22 вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 24 вересня.
 
5. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, подає до закладу вищої / фахової передвищої освіти документ про базову середню або повну загальну середню освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому закладу вищої або фахової передвищої освіти.
 
6. Конкурсний бал заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) визначається Правилами прийому закладу освіти.
 
Для вступу на освітні програми, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.
 
Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, особа допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться перед іншими вступними випробуваннями. Строки проведення творчого заліку для вступників Центрів визначаються Правилами прийому у межах визначених термінів роботи Центрів. Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись як оцінки вступних іспитів.
 
Конкурсний бал заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра визначається Правилами прийому. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс. Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, особа допускається до конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться перед іншими вступними випробуваннями.
 
Строки проведення творчого заліку для вступників Центрів визначаються Правилами прийому у межах визначених термінів роботи Центрів. Оцінка річного оцінювання з української мови може використовуватись як оцінка вступного іспиту.
 
7. Зарахування заявників на основі базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала заявника у строки, встановлені Умовами прийому.
 
8. У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища заявників шифрують, а саме кожному заявникові присвоюється цифровий код у вигляді XXXX-ДДДДДДД, де XXXX відповідає коду закладу освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
 
9. Зарахування заявників здійснюється:
 
на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти або на основі базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти для здобуття фахової передвищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 24 вересня;
 
на заочну форму здобуття освіти на основі базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому.
 
10. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку.
 
Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені Умовами прийому, обов'язково мають бути подані до приймальної комісії закладу вищої/фахової передвищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такого заявника.
 
Заявники можуть подавати заяви (до 5 заяв) лише через один Центр, у тому числі, в електронній формі (у разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання) з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за квотою.
 
Заявник може звернутись до Центрів, у тому числі електронною поштою або іншими каналами зв'язку, визначеними Центрами, із зазначенням можливого строку прибуття для отримання Запрошення для проходження державної підсумкової атестації та/або участі у вступних випробуваннях для вступу через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
 
 
 
 
 
 
Нові інформаційні матеріали Фонду «Відкрита політика»
 
     Відеоролик «Успішна історія вступу Марії з Макіївки»
 
     Марія народилася і виросла у Макіївці на Донеччині. Їй завжди подобалися творчі та креативні професії. Своєю майбутньою спеціальністю вона давно вирішила обрати культурологію. Але школу їй довелося закінчувати у окупованій Макіївці, тож у якийсь момент дівчина подумала, що доведеться розпрощатися з мрією. Однак завдяки Фонду «Відкрита політика» Марія дізналася про можливість спрощеного вступу до українських вишів – через Освітні центри. Без ЗНО, паспорта, свідоцтва про середню освіту. «Цей шлях я обрала, тому що хочу жити та навчатися у перспективній та безпечній країні. Впевнена, що саме в Україні зможу реалізувати свої мрії та досягнути поставлених цілей», – зізнається Марія.
 
 
     Анімаролик «Вступна кампанія для абітурієнтів з ТОТ: найважливіші дати»
 
     Дати роботи освітніх центрів «Донбас/Крим-Україна», терміни подання документів та складання іспитів для вступу на бакалавра на базі 11-го класу, фахового молодшого бакалавра на базі 9-го та 11-го класів. 
 
 
     Відеоролик «Як працює Урядова гаряча лінія для вступників з ТОТ»
 
З початку війни Фонд «Відкрита політика» реалізує проєкти, які мають полегшити доступ до освіти для студентів з тимчасово окупованих територій та прифронтових районів. Починаючи з 2016 року, відколи працюють Освітні центри, цією можливістю скористалися вже 8225 дітей. За роки роботи телефони Фонду «Відкрита політика» прийняли понад 42 000 дзвінків, з них понад 10 000 – від абітурієнтів з ТОТ. 2020 року між Міністерством освіти і науки України, ДУ «Урядовий контактний центр» та ГО «Фонд «Відкрита політика» було укладено Меморандум про співпрацю щодо впровадження у 2020/2021 роках проєкту «Доступність освіти для студентів з непідконтрольних уряду територій (підтримка державної гарячої лінії)» в рамках проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні». Відтоді гаряча лінія продовжила роботу як Урядова. У період вступної кампанії консультанти Урядової гарячої лінії приймають велику кількість дзвінків від мешканців тимчасово окупованих територій, які бажають вступити до українських закладів освіти.
 
 
     Інфографіка «Основні дати вступної кампанії для абітурієнтів з ТОТ»
 
     Уся актуальна інформація щодо етапів вступу та дат подання документів, складання іспитів, зарахування до вишу. 
Буклет «Вступна кампанія-2021 для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій»
Покрокові інструкції зі спрощеного вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти, ПТНЗ через Освітні центри «Донбас/Крим-Україна» , основні дати вступної кампанії-2021, контакти Урядової гарячої лінії та регіональної гарячої лінії (Краматорськ). 
 
     Ролики Фонду «Відкрита політика», які отримали статус соціальної реклами від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України: 
 
Спрощена процедура вступу 6 кроків 2021
Анімаційний ролик «Успішна історія Івана Шевчука, студента Маріупольського державного університету»
Відеоролик «Успішна історія студента Херсонської державної морської академії»
Світлана Кретович – про вступ до українських вишів через Освітні Центри «Донбас/Крим-Україна»
Вступ-2021 "Успішна історія Андрія з Донецька"
Вступ-2021 "Успішна історія Карини з Луганська"
Вступ-2021 для абітурієнтів зі Сходу України
Підготовчі курси для вступників з ТОТ
 
 
 
   
  Унікальність учбовому закладу придає те, що він розташований серед рукотворного лісу, краса і чистота повітря якого привабили будівництво об’єкту для...  
 
    © 2021 ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ ВІКТОРА ЄГОРОВИЧА ФОН ГРАФФА
Усi права захищенi
Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти