Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти
 
Спеціальності
 
Лісове господарство
 
Садово-паркове господарство
 
Агроінженерія
 
Робітничи професії
 
Лісоруб
 
Флорист
 
Тракторист-машиніст сільськогосподарьського (лісогосподарського) виробництва
 
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
 
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
 
Приймальна комісія
 
Освітні центри:"КРИМ-Україна" і "ДОНБАС-Україна"
 
Правила прийому
 
Оголошення про прийом
 
Вартість навчання
 
Документи для вступу
 
Інформація вступникам
 
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)
Розклад занять
 
Оформлення текстової та графічної навчальної документації
 
Склад студентської ради
 
Студентське самоврядування
 
Органiзацiя освiтнього процесу в умовах пандемii
Графік навчального процесу
 
Порядок виконання та зарахування контрольних робiт
 
Завдання до виконання контрольних робiт
Працевлаштування
 
Наші випускники
 
Зустрічі
Запобігання та виявлення корупції
 
Контакти
 
Доступ до публічної інформації
 
Охорона праці та цівільний захист
 
Календар знаменних і пам'ятних дат на 2020 - 2021 навчальний рік
Сторінка психологічної служби коледжу

Порядок виконання та зарахування КР

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Контрольна робота - це письмовий звіт студента про самостійну роботу по вивченню предмету та засіб контролю за його поточною учбовою роботою. Варіант визначається згідно номеру в алфавітній книзі.

При виконанні роботи слід спиратися на програму курсу та літературу, які викладені у даному методичному посібнику. За бажанням студентів можна і треба використовувати матеріали періодики та інші правові навчальні джерела, що постійно оновлюються.

Контрольну роботу виконують в учнівських зошитах з полями 25 мм для зауваження рецензента. Питання викладають українською або ж російською мовою, але обов'язково вся робота виконується на одній мові.

Крім цього, необхідно витримати пропорційність у висвітленні питань і не порушувати вимог до обсягу роботи (не менше 20 сторінок через рядок).

Сторінки повинні бути пронумеровані. Студенти повинні дотримуватись правил орфографії та пунктуації, творчо підходити до справи, роботу треба виконувати самостійно.

Перед відповіддю на кожне запитання потрібно написати умову питання розташувати їх необхідно у тій послідовності, в якій дані запитання в завданні.

На першій сторінці записують номер першого запитання і його зміст у вигляді заголовку. Відпустивши один рядок, дають відповідь. Після кожної відповіді, перед заголовком іншого запитання пропускають не менше 2-х рядків.

Відповіді на контрольні запитання треба викладати ясно, точно і повністю. Не можна обмежуватися односкладовими відповідями "Так" чи "Ні". Виконанні контрольні роботи повинні поєднувати в собі ретельно продуманий зміст з правилами літературним і технічним оформленням. Писати треба чітким розбірливим почерком (користуватися червоним та зеленим чорнилом заборонено), грамотно і акуратно.

В тексті контрольної роботи повинні бути посилання на літературу, якою користувався студент. В кінці роботи треба вказувати вивчену та використану при її виконанні літературу (треба зазначити автора та назву книги, та рік видання).

Цитати з текстів беруться в лапки і обов'язково вказується літературне джерело (прізвище; автора, назва книги, видання, том, сторінка), та не слід перевантажувати роботу цитатами.

В кінці роботи треба залишити 1-2 сторінки для заключної рецензії. Поставити дату та розписатися.

На контрольну роботу треба наклеїти адресний бланк,- на якому обов'язково вказати прізвище, ім'я по батькові студента шифр,- спеціальність, курс, точну повну назву предмету, а також зворотну адресу. Роботу треба здати не пізніше як за 2 тижні до початку наступної сесії.

Контрольні роботи, виконанні неохайно, нерозбірливим почерком, не по заданому варіанту та виконанні не самостійно, повертаються студентам. Якість письмової роботи оцінюється перш за все по тому, наскільки правильно і послідовно розкрито зміст нитань.

Після одержання відрецензованої роботи, як зарахованої так і не зарахованої, студент повинен виправити всі відмічені рецензентом помилки і недоліки, виконати всі рекомендації рецензента і знову подати її в учбову частину.

Всі відрецензовані роботи необхідно зберігати, тому що студент напередодні екзамену мусить її захистити і пред'явити на екзамен.

Інструкція по організації самостійної роботи студента – заочника

 
   
  Унікальність учбовому закладу придає те, що він розташований серед рукотворного лісу, краса і чистота повітря якого привабили будівництво об’єкту для...  
 
    © 2021 ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ ВІКТОРА ЄГОРОВИЧА ФОН ГРАФФА
Усi права захищенi
Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти