Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти
 
Спеціальності
 
Лісове господарство
 
Садово-паркове господарство
 
Агроінженерія
 
Робітничи професії
 
Лісоруб
 
Флорист
 
Тракторист-машиніст сільськогосподарьського (лісогосподарського) виробництва
 
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
 
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
 
Приймальна комісія
 
Освітні центри:"КРИМ-Україна" і "ДОНБАС-Україна"
 
Правила прийому
 
Оголошення про прийом
 
Вартість навчання
 
Документи для вступу
 
Інформація вступникам
 
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)
Розклад занять
 
Оформлення текстової та графічної навчальної документації
 
Склад студентської ради
 
Студентське самоврядування
 
Органiзацiя освiтнього процесу в умовах пандемii
Графік навчального процесу
 
Порядок виконання та зарахування контрольних робiт
 
Завдання до виконання контрольних робiт
Працевлаштування
 
Наші випускники
 
Зустрічі
Запобігання та виявлення корупції
 
Контакти
 
Доступ до публічної інформації
 
Охорона праці та цівільний захист
 
Календар знаменних і пам'ятних дат на 2020 - 2021 навчальний рік
Сторінка психологічної служби коледжу

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
навчального закладу
 
1. Професія -  7231 Слюсар з ремонту автомобілів
2. Кваліфікація – слюсар з ремонту автомобілів 2-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
 
Повинен знати:
основні відомості про загальну будову автомобілів;
порядок складання простих складових одиниць;
прийоми ізолювання та паяння провідників електрообладнання автомобілів;
способи виконання кріпильних робіт та мастильних робіт, обсяги робіт з технічного обслуговування; призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів;
основні механічні властивості оброблюваних матеріалів;
 призначення і застосування охолоджувальних і гальмових рідин, мастил і палив; правила застосування і користування пнемо-інструментом і електроінструментом;
 основні відомості  про систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості; основи електротехніки і технології обробки металів у обсязі виконуваної роботи; класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів, рідин;
основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми;
основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами;
поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичними, пневматичними та електричними приладами;
основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей  машин, теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки.
 
Повинен уміти:
виконувати роботи з розбирання  вантажних та легкових  автомобілів, (окрім спеціальних, дизельних, інжекторних і газобалонних), автобусів з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22, причепів, напівпричепів і мотоциклів;
здійснювати ремонт, складання простих агрегатів і складових одиниць  автомобілів із заміною окремих частин і деталей;
знімати та встановлювати просту освітлювальну арматуру, ізолювати та паяти провідники;
виконувати роботи з технічного обслуговування автомобілів, усувати виявлені дрібні несправності;
виконувати слюсарну обробку деталей за 12–14  квалітетами із застосуванням слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальними приладами;
виконувати роботи з ремонту і першого технічного обслуговування не складних автомобілів, їх вузлів, агрегатів і систем під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації, а  саме: карбюраторних і задньопривідних автомобілів.
 
4.    Загальнопрофесійні вимоги
            Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися норм технологічного процесу;          
не допускати браку у роботі;
            знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
            використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
            володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, правової бази розвитку підприємства, механізму заснування власної справи, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, підприємницького права, підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності
 
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб
5.1. При вступі  на навчання
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні  кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією слюсаря з ремонту автомобілів  1-го розряду; стаж роботи за професією не менше 0,5 року.
5.3. Після закінчення навчання
Повна загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту автомобілів  2-го розряду; без вимог до стажу роботи.
 
6.    Сфера професійного використання випускника
Технічне обслуговування та ремонт  автотранспортних засобів.
7.    Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження: згідно діючого законодавства (проведення огляду один раз у рік на профпридатність).
 
1. Професія:  7231 Слюсар з ремонту автомобілів
2. Кваліфікація: слюсар з ремонту автомобілів 3-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
 
Повинен знати:
конструкцію і  призначення складових одиниць та агрегатів автомобілів середньої складності;
правила складання автомобілів, способи  і прийоми ремонту деталей, складових одиниць, агрегатів, вузлів і приладів автомобілів;
основні прийоми розбирання, складання, знімання та встановлення приладів і агрегатів електрообладнання; типові несправності вузлів, агрегатів, систем автомобілів, способи їх виявлення та усунення;
 призначення і основні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту електрообладнання;
правила і порядок виконання регулювальних та кріпильних робіт;
 основні властивості металів;
 призначення термообробки деталей; будову універсальних спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів середньої складності;
поняття про систему допусків і  посадок, квалітети та параметри шорсткості;
особливості будови сучасних автомобілів і автобусів, прийоми  і методи технічного обслуговування і ремонту автомобілів, призначення та види діагностичного обладнання,  стандартизацію та контроль якості;
правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів;
розміри на кресленнях, різні схеми відповідно до спеціалізації, користуватися ними;
метали і сплави, діелектрики, паливно-мастильні матеріали, рідини;
основи електростатики, особливості використання в професійній діяльності постійного струму, магнетизму та електромагнетизму,змінного струму,  трансформаторів,  електричних машин, апаратури управління і захисту, електровимірювальних приладів;
 
Повинен уміти:
виконувати роботи з розбирання автомобілів (у тому числі дизельних, інжекторних і спеціальних), а також автобусів; ремонтувати та обслуговувати вантажні автомобілі, окрім спеціальних, газобалонних та дизельних, легкові автомобілі і автобуси з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22; визначати і усувати несправності у роботі складових одиниць, вузлів та агрегатів автомобілів;
розбирати, ремонтувати, складати, регулювати та випробовувати складові одиниці, вузли та агрегати середньої складності;
виконувати кріпильні роботи відповідальних різьбових зєднань при технічному обслуговуванні із заміною зношених деталей; 
розбирати відповідальні складові одиниці та агрегати  електрообладнання автомобілів;
з’єднувати та паяти провідники з приладами, вузлами  й агрегатами електрообладнання;
виконувати слюсарну обробку деталей за 11-12  квалітетами  із застосуванням універсального обладнання;
розбирати, ремонтувати, складати і встановлювати складні агрегати, вузли і складові одиниці автомобілів під керівництвом слюсаря  вищої кваліфікації.
 
4.    Загальнопрофесійні вимоги
            Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися норм технологічного процесу;
             не допускати браку у роботі;
           знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
            використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
            знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
            володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, правової бази розвитку підприємства, механізму заснування власної справи, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, підприємницького права, підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності
 
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб
5.1. При продовженні професійно-технічної освіти 
Базова  або повна  загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні  кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  слюсаря з ремонту автомобілів  2-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.
5.3. Після закінчення навчання
Повна   загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту автомобілів 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.
 
 
6.    Сфера професійного використання випускника
Технічне обслуговування та ремонт  автотранспортних засобів.
 
7.    Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження: згідно діючого законодавства (проведення огляду один раз у рік на профпридатність).
 
1. Професія:   7231 Слюсар з ремонту автомобілів
2. Кваліфікація:  слюсар з ремонту автомобілів 4-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
        Повинен знати:
         будову і призначення автомобілів, що обслуговуються;
        схеми складання автомобілів; електричні та монтажні схеми автомобілів;
        технічні  умови  на складання, ремонт і регулювання агрегатів, складових одиниць і приладів;
        методи виявлення  і способи усунення складних дефектів, виявлених  у процесі ремонту, складання і випробування агрегатів, складових одиниць  і приладів;
        правила і режими випробування, нормативно-технічну документацію на випробування агрегатів і складових одиниць;  
        призначення і правила застосування складних випробувальних установок;
        будову, призначення  і правила застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів;конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв;
        періодичність та  обсяги виконання технічного обслуговування електрообладнання та основних складових одиниць, вузлів і агрегатів автомобілів;
         поняття про допуски та посадки, систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості;
         класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів, рідин;    
        основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми;        
        основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами;
        правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів; основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей машин,теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки.
 
Повинен уміти:
виконувати розбирання, ремонт і складання автомобілів (у тому числі дизельних, інжекторних, газобалонних і спеціальних вантажних), автобусів, імпортних легкових автомобілів, вантажних пікапів і мікроавтобусів;
розбирати та проводити дефектування деталей, складових вузлів, агрегатів, систем;
розбирати, ремонтувати і складати складні агрегати, вузли, складові одиниці й прилади, замінювати їх при  технічному обслуговуванні і ремонті;
перевіряти, регулювати і випробовувати складні вузли, агрегати і системи автомобілів;
 виконувати на стендах  випробування та технічне обслуговування механізмів, систем, вузлів і агрегатів автомобілів;
запобігати, виявляти і усувати дефекти, несправності в процесі регулювання та випробування вузлів, агрегатів, систем, складових одиниць  і приладів;
вибраковувати деталі після розбирання  та миття;
 виконувати слюсарну обробку деталей за 7-10 квалітетами із застосуванням складного універсального обладнання;
виконувати статичне та динамічне балансування деталей і складових одиниць складної конфігурації, складати і вести відповідні дефектувальні відомості.
 
4.    Загальнопрофесійні вимоги
            Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися норм технологічного процесу; не допускати браку у роботі;          
            знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
              використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);  знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
            володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, правової бази розвитку підприємства, механізму заснування власної справи, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності , підприємницького права, підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності
 
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб
5.1 При продовженні професійної-технічної освіти
Базова  або повна  загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні  кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  слюсаря з ремонту автомобілів  3-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.
5.3. Після закінчення навчання
Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту автомобілів  4-го розряду; без вимог до стажу роботи.
 
6.    Сфера професійного використання випускника
Технічне обслуговування та ремонт  автотранспортних засобів.
 
7.    Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження:згідно діючого законодавства (проведення огляду один раз у рік на профпридатність).
 
1. Професія:  7231 Слюсар з ремонту автомобілів
2. Кваліфікація:  слюсар з ремонту автомобілів 5-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
 
Повинен знати:
будову і призначення автомобілів, що обслуговуються, технічні умови на ремонт;
розбирання, ремонт, складання, випробування і  регулювання, особливо складних та відповідальних вузлів, агрегатів, механізмів, систем і електрообладнання;
електричні монтажні схеми будь-якої складності і взаємодію приладів та агрегатів у них;
причини виникнення несправностей, дефектів, зношення  деталей, вузлів, агрегатів, систем і способи  їхнього виявлення та усунення;
призначення, будову, принципи роботи випробувальних стендів, діагностичного обладнання, приладів і пристосувань, які використовуються у ремонті і технічному обслуговуванні автомобілів, а також правила і вимоги техніки безпеки та охорони праці під час користування ним;
класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів, рідин;
основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми; основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами;
систему понять про допуски та посадки, систему допусків і посадок, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів;
 основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей машин,теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки;
 
Повинен уміти:
виконувати діагностування, розбирання, ремонт, складання та обслуговування вузлів, агрегатів, механізмів, систем автомобілів (у тому числі дизельних, інжекторних, газобалонних і спеціальних вантажних);
 користуватися діагностичними стендами, приладами, пристроями і пристосуваннями для ремонту і технічного обслуговування автомобілів;
виконувати діагностування технічного стану вузлів, агрегатів, систем і механізмів автомобіля їх регулювання й випробування на стендах, а також за допомогою спеціальних приладів, пристроїв і пристосувань;
діагностувати, розбирати, ремонтувати і регулювати складальні одиниці, системи, вузли та агрегати  вантажних, легкових автомобілів і автобусів, які забезпечують безпеку руху;
перевіряти деталі та складові одиниці електрообладнання на випробувальних стендах, а також за допомогою спеціальних приладів і пристроїв;
 встановлювати прилади й агрегати електрообладнання за схемою, підключати їх до мережі;
виявляти й усувати найбільш складні дефекти і несправності у процесі ремонту і технічного обслуговування,  складати й випробувати агрегати, складові одиниці автомобілів та приладів;
виконувати складну і відповідальну слюсарну обробку із застосуванням спеціального обладнання, з доведенням деталей за 6-7 квалітетами;
виконувати статичне і динамічне балансування деталей і складових одиниць складної конфігурації.
 
4.    Загальнопрофесійні вимоги
            Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
дотримуватися норм технологічного процесу; не допускати браку у роботі;          
            знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
            використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
             знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
            володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, правової бази розвитку підприємства, механізму заснування власної справи, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності , підприємницького права, підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності
 
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб
5.1. При продовженні професійної-технічної освіти
Базова  або повна  загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні  кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  слюсаря з ремонту автомобілів  4-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.
5.3. Після закінчення навчання
Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту автомобілів  5-го розряду; без вимог до стажу роботи.
 
6.    Сфера професійного використання випускника
Технічне обслуговування та ремонт  автотранспортних засобів.
 
7.    Специфічні вимоги
         7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження: згідно діючого законодавства (проведення огляду один раз у рік на профпридатність).
 
1. Професія:  7231 Слюсар з ремонту автомобілів
2. Кваліфікація: слюсар з ремонту автомобілів 6-го розряду
3. Кваліфікаційні вимоги
 
Повинен знати:
конструктивні особливості автомобілів різних марок, відмінності вузлів, агрегатів, механізмів, систем, а також призначення, будову і принцип їх роботи;
технічні  умови на ремонт та технічне обслуговування автомобілів, діагностування, ремонт, випробування та технічне обслуговування особливо складних та відповідальних агрегатів, вузлів, систем, механізмів  і складових одиниць;
способи повного  відновлення  і зміцнення зношених деталей, попередження виникнення їх несправностей та дефектів;
правила і прийоми діагностування, вимоги з техніки безпеки та охорони праці при користуванні обладнанням, пристроями та пристосуваннями для ремонту та технічного обслуговування автомобілів, сучасні способи та методи розбирання, ремонту, складання і регулювання вузлів, агрегатів і систем автомобілів, тарування, зберігання та експлуатацію діагностичного обладнання, а також обладнання для ремонту та технічного обслуговування автомобілів;
 класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів, рідин;
читання креслень та схем, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми;
 основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами;
систему понять про допуски та посадки, систему допусків і посадок, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів;
основимашинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей машин,теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки;
правові та організаційні основи безпеки праці; основи безпеки праці в галузі;
правові та організаційні основи ведення підприємницької діяльності. Субєкти підприємницької діяльності. Види підприємницької діяльності залежно від форми власності та організації.
 
Повинен уміти:
виконувати діагностування, розбирання, ремонт, складання та обслуговування вузлів, агрегатів, механізмів, систем автомобілів усіх моделей і марок (у тому числі дизельних, інжекторних, газобалонних і спеціальних вантажних);
користуватися діагностичними стендами, приладами, пристроями і пристосуваннями для ремонту і технічного обслуговування автомобілів;
виконувати діагностування технічного стану вузлів, агрегатів, систем і механізмів автомобіля їх регулювання й випробування на стендах, а також за допомогою спеціальних приладів, пристроїв і пристосувань; діагностувати, розбирати, ремонтувати і регулювати складальні одиниці, системи, вузли та агрегати  вантажних, легкових автомобілів і автобусів, які забезпечують безпеку руху;
визначати технічні характеристики автомобілів, конструктивні особливості їх вузлів, агрегатів, механізмів і систем;
запобігати виникненню несправносте складових одиниць автомобіля, а також визначати та усувати виявленні несправності;
вести відповідну документацію на ремонт, технічне обслуговування та випробовування агрегатів, вузлів, механізмів, систем автомобілів усіх марок;
здійснити державну реєстрацію суб’єкта малого підприємництва, заповнювати документи, які потрібні для реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, виконувати плату за реєстрацію та перереєстрацію відповідно до діючого законодавства,скласти бізнес-план.
 
4.    Загальнопрофесійні вимоги
            Повинен:
раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;дотримуватися норм технологічного процесу; не допускати браку у роботі;
           знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
            використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
            знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
            володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, правової бази розвитку підприємства, механізму заснування власної справи, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності , підприємницького права, підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
 
5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб
5.1. При продовженні професійної-технічної освіти
Базова  або повна  загальна середня освіта.
5.2. При підвищенні  кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  слюсаря з ремонту автомобілів  5-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.
5.3. Після закінчення навчання
Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту автомобілів  6-го розряду; без вимог до стажу роботи.
 
 
6.    Сфера професійного використання випускника
Технічне обслуговування та ремонт  автотранспортних засобів.
 
7.    Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження: згідно діючого законодавства (проведення огляду один раз у рік на профпридатність).
 
   
  Унікальність учбовому закладу придає те, що він розташований серед рукотворного лісу, краса і чистота повітря якого привабили будівництво об’єкту для...  
 
    © 2021 ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ ВІКТОРА ЄГОРОВИЧА ФОН ГРАФФА
Усi права захищенi
Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти