Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти
 
Спеціальності
 
Лісове господарство
 
Садово-паркове господарство
 
Агроінженерія
 
Робітничи професії
 
Лісоруб
 
Флорист
 
Тракторист-машиніст сільськогосподарьського (лісогосподарського) виробництва
 
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
 
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
 
Приймальна комісія
 
Освітні центри:"КРИМ-Україна" і "ДОНБАС-Україна"
 
Правила прийому
 
Оголошення про прийом
 
Вартість навчання
 
Документи для вступу
 
Інформація вступникам
 
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)
Розклад занять
 
Оформлення текстової та графічної навчальної документації
 
Склад студентської ради
 
Студентське самоврядування
 
Органiзацiя освiтнього процесу в умовах пандемii
Графік навчального процесу
 
Порядок виконання та зарахування контрольних робiт
 
Завдання до виконання контрольних робiт
Працевлаштування
 
Наші випускники
 
Зустрічі
Запобігання та виявлення корупції
 
Контакти
 
Доступ до публічної інформації
 
Охорона праці та цівільний захист
 
Календар знаменних і пам'ятних дат на 2020 - 2021 навчальний рік
Сторінка психологічної служби коледжу

Студентське самоврядування

 

Положення
про студентське самоврядування
у Великоанадольському лісовому коледжіСамоврядування - це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління коледжем, яка визначається адміністрацією і здійснюється студентами відповідно до мені і завдання, що стоять перед студентським колективом,

У своїй ДІЯЛЬНОСТІ орган студентського самоврядування (ОСС) керуються законодавством України, рішеннями міністерства освіти і науки, Учбово-методичного кабінету Державного комітету лівого господарства України, статусом коледжу, положенням, затвердженим наказом міністерства освіти та науки України № 116 від 03.04.2001 р., не дублюють профспілкову організацію, користується підтримкою адміністрації коледжу.

1.Мета і завдання органів студентського самоврядування.


Мета - забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту своїх прав, формування у студентів навичок майбутнього організатора, керівника.

Завдання - діяльність органів студ. самовр. направлена на удосконалення навчально - виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання їх активності та відповідальності за доручену справу

2. Структура і організація роботи


2.1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори на яких затверджується положення про студ. Самоврядування, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт
2.2. 3 числа членів виконавчого органу вибирається голова, його заступник і секретар.
2.3. Голова ради організовує роботу органів самоврядування, на запрошення адміністрації бере участь у засіданні педагогічної ради коледжу, де обговорюються питання діяльності органів студ. самовпор., проблемні питання студентського життя.
2.4.Секретар студентської ради організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.
2.5. В коледжі створюються слідуючі комісії:
1. Учбова комісія.
2. Культурно-масова комісія.
3. Житлово-побутова комісія.
4. Комісія трудового і правового навчання.
2.6 Голови вищезгаданих комісій ( 4 студента) голова його заступника і секретар ( всього 7 чоловік) складають виконавчий орган, далістудентська рада.
2.7. Засідання ради студентського самоврядування проводиться не менше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.
2.8. Кожне засідання виконавчого орану фіксується протоколом, що підписується головою або його заступником, секретарем.
2.9. На розгляд загальних зборів (конференцій) виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.
2.10. Ради студентського самоврядування факультетів і гуртожитків у кінці навчального року на загальних зборах (конференції) звітують про виконану роботу.
2.11. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування і загальних зборів (конференції) є обов'язковим для виконання.


3. Основні завдання органів студентського самоврядування.

3.1 Учбова комісія сумісно з адміністрацією коледжу:
- сприяння навчальній та творчій діяльності студентів;
- створення різноманітних студентських гуртків, товариств;
- займається всіма питаннями навчання студентів (облік успішності, аналіз її, створення умов для навчання, організація навчання).
- організація самопідготовки студентів, контроль, аналіз;
- сприяння кружковій роботі (облік, аналіз, заохочування);
- організація, облік та аналіз відвідування занять студентами.
3.2 Культурно-масова комісія сумісно з адміністрацією:
- організація виховної роботи;
- організовує дозвілля студентів;
- організація художньої самодіяльності;
- організація спортивної роботи;
- зв'язок з випускниками минулих років.
3.3 Житлово-побутова комісія сумісно з адміністрацією. Приймає
участь у вирішенні всіх питань гуртожитків:
- поселення студентів;
розроблення та виконання правил внутрішнього розкладу гуртожитків;
- ремонт кімнат;
- організація та обладнання побутових приміщень та кімнат самопідготовки;
- забезпечення та організація санітарно-гігієнічних умов;
- обладнання кімнат дозвілля сучасною апаратурою;
- організація та проведення гурткової роботи в гуртожитках по інтересам (в'язання, вишивання, приготування їжі, інше.);
- організація та забезпечення прибирання в гуртожитках та навколо них;
- інше;
3.4 Комісія трудового і правового виховання сумісно з
адміністрацією.
- забезпечує організацію і виконання робіт по прибиранню закріплених ділянок території коледжу;
- забезпечує організацію і виконання інших робіт, пов'язаних із забезпеченням необхідних умов життєдіяльності студентів опалювання, тепло - водопостачання, теплові ремонтні роботи, будівництво та інше);
- сприяє відпрацювання студентами порушень розкладу дня в гуртожитках та на заняттях;
- організовує і забезпечує роботу ДНД.
3.5 Студентська рада сумісно з адміністрацією забезпечує:
- захист прав та інтереси студентів;
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
- організацію співробітництва із студентами інших учбових закладів;
- надання інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними);
- пропаганду здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживання ними алкоголю, наркотиків, палінню;
- виховання патріотизму, культури, сучасного світогляду, високих моральних цінностей, фізичного розвитку.
 

4. Права і обов'язки органів студентського самоврядування.


4.1 Члени організації мають права та обов'язки, якими наділені студенти навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Статуту.
4.2 Крім викладеного, члени студентського самоврядування мають право: - обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування; - звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань; - опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей організацій.
4.3 Рада студентського самоврядування - мають право звертатися до адміністрації навчального закладу з пропозиціями і заявами, пов'язаними з вирішеннями завдань, передбачених основними напрямами діяльності самоврядування.
4.4 Голова ради студентського самоврядування коледжу має право брати участь у засіданнях ради (педагогічної) навчального закладу при розгляді питань студентського життя .
4.5 Голова ради студентського самоврядування навчального закладу є членом ради навчального закладу з виховної роботи.
Обов'язки: - чітко дотримуватися цього Положення; - виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації.

 
   
  Унікальність учбовому закладу придає те, що він розташований серед рукотворного лісу, краса і чистота повітря якого привабили будівництво об’єкту для...  
 
    © 2021 ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ ВІКТОРА ЄГОРОВИЧА ФОН ГРАФФА
Усi права захищенi
Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти